Değer Zincirinin Tamamında Sürdürülebilirlik Konuları Yakın Geleceğin En Önemli Düzenlemelerinden Birisi Olacak, Ticarette Sürdürülebilirlik Alanında Dış Değerlendirme Yapan ve Aksiyon Alan Firmalar Öne Çıkacak.

Tedarik zinciri karbon emisyonunun %80’ini oluşturuyor!

Yakın tarihli bir oylamada, AB Parlamentosu, Kurumsal Durum Tespiti ve Kurumsal Hesap Verebilirlik (EU Directive on Corporate Due Diligence and Corporate Accountability ) konusunda yeni bir AB direktifinin önünü açan bir yasama girişimini destekledi.

Birden fazla paydaştan gelen artan baskı, sürdürülebilirlik (ÇSY Çevre-Sosyal- Yönetişim (ESG)) gündemini öne çıkardı. Ancak bugüne kadar, birkaç zorunlu çerçeve getirilmiş olsa da, bunlar belirli sektörlere, üye devletlere veya başlıca ESG sorunlarının bireysel yönlerine odaklanma eğilimindedir. Örneğin, AB tarafından Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ile birlikte kurulan İnsana Yakışır İş Ticareti Projesi, AB ticaret ortağı ülkelerdeki çalışma ilişkilerini ve çalışma koşullarını iyileştirmeyi amaçlıyor.

Gelecekteki direktifin tüm büyük şirketlere ve ayrıca AB'de yerleşik yüksek riskli küçük ve orta ölçekli işletmelere uygulanması bekleniyor. Dolayısıyla, AB pazarına girmek isteyen AB üyesi olmayan şirketler de direktifte belirlenen gerekliliklere uymak zorunda kalacaklar.

Şirketlerin, faaliyetlerinin "insan hakları, çevre veya iyi yönetişim üzerinde herhangi bir potansiyel veya fiili olumsuz etkiye neden olup olmadığını, katkıda bulunup bulunmadığını veya bunlarla doğrudan bağlantılı olup olmadığını" sürekli olarak belirlemek ve değerlendirmek için bir durum tespiti stratejisi oluşturması ve uygulaması beklenmektedir. Durum tespiti stratejisine yansıtılan ÇSY öncelikleri, genel iş stratejisi ile uyumlu olmalıdır. Düzenleyiciler, durum tespiti stratejilerinin birincil kaynağa kadar tüm değer zincirini kapsamasını sağlamayı hedefliyorlar.

Bu, şirketlerin değişimi öngörmeleri, hazırlanmaları ve ÇSY faaliyetlerinde çan eğrisinin önüne geçmeleri için harika bir fırsat olacaktır.

Kaynak: CGE Web Evidence tarama sonuçları, çeşitli kaynaklar. 

Giriş

Şifremi Hatırlat

Yeni Hesap Oluşturun

Change Language

Sizi Arayalım

Sizi
Arayalım