GİZLİLİK, ÇEREZ VE GÜVENLİK POLİTİKASI

Gizlilik Politikası:

CGE Kurumsal Yönetim değerlendirme ve Yazılım Hizmetleri A.Ş., (bundan böyle CGE olarak bahsedilecektir) olarak, kullanıcılarımızın hizmetlerimizden güvenli ve eksiksiz şekilde faydalanmalarını sağlamak amacıyla sitemizi kullanan üyelerimizin gizliliğini korumak için çalışıyoruz. Bu doğrultuda, CGE Gizlilik Politikası ("Politika"), üyelerimizin kişisel verilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("Kanun") ile tamamen uyumlu bir şekilde işlenmesi ve kullanıcılarımızı bu bağlamda bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. www.cgeevaluation.com çerez politikası İşbu Politika'nın ayrılmaz parçasıdır.

Bu Politika'nın amacı, CGE tarafından işletilmekte olan www.cgeevaluation.com internet sitesinin işletilmesi sırasında site üyeleri/ziyaretçileri/kullanıcıları (bundan böyle "Veri Sahibi" olarak anılacaktır) tarafından CGE ile paylaşılan veya CGE'nin, Veri Sahibi'nin siteyi kullanımı sırasında ürettiği kişisel ve kurumsal verilerin kullanımına ilişkin koşul ve şartları tespit etmektir.

Veri Sorumlusunun Kimliği

CGE Kurumsal Yönetim Değerlendirme ve Yazılım Hizmetleri A.Ş.
+90 (216) 369 88 00
info@cgeevaluation.com
Barbaros M. Sümbül Sokak No:5 Kat:15 Daire 432 Deluxia Palace Batı Ataşehir - İstanbul

Veriler Nasıl Elde Edilmektedir?

Kişisel veriler, kanunlarda açıkça öngörülmesi hukuki sebebine dayanarak, elektronik ortamda iki şekilde toplanmaktadır;
1. Üye kuruluş ve danışman şirket temsilcisinin admin olarak girmiş olduğu kişisel bilgiler
2. Anket uygulamalarında e-posta atılan kişilerin adı-soyadı, unvan ve e-posta adresleri

Hangi Veriler İşlenmektedir?

a. Kişisel veriler; Aşağıda CGE tarafından işlenen ve Kanun uyarınca kişisel veri sayılan verilerin hangileri olduğu sıralanmıştır. Aksi açıkça belirtilmedikçe, işbu Politika kapsamında arz edilen hüküm ve koşullar kapsamında "kişisel veri" ifadesi aşağıda yer alan bilgileri kapsayacaktır.

 • Kimlik Bilgisi
 • İletişim Bilgisi
 • Kullanıcı Bilgisi
 • Kullanıcı İşlem Bilgisi
 • İşlem Güvenliği Bilgisi
 • Finansal Bilgi
 • Pazarlama Bilgisi
 • Talep/Şikayet Yönetimi Bilgisi

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 3. ve 7. maddeleri dairesince, geri döndürülemeyecek şekilde anonim hale getirilen veriler, anılan kanun hükümleri uyarınca kişisel veri olarak kabul edilmeyecek ve bu verilere ilişkin işleme faaliyetleri işbu Politika hükümleri ile bağlı olmaksızın gerçekleştirecektir.

b. Kurumsal veriler: CGE tarafından işlenen ve kurumsal veri sayılan verilerin hangileri olduğu sıralanmıştır.

 • Kimlik Bilgisi
 • İletişim Bilgisi
 • Kullanıcı Bilgisi
 • Kullanıcı İşlem Bilgisi
 • İşlem Güvenliği Bilgisi
 • Finansal Bilgi
 • Pazarlama Bilgisi
 • Talep/Şikayet Yönetimi Bilgisi
 • CGE ürünleri kapsamında üretilen değerlendirme raporları ve anket katılımcılarının iletmiş olduğu bilgiler gizli bilgi olarak kabul edilmektedir.

Kişisel ve Kurumsal Veri İşleme Amaçları

CGE, Veri Sahibi tarafından sağlanan kişisel ve kurumsal verileri, üyelik kaydı ve hesabının oluşturulması ve buna ilişkin kayıtların tutulması, Veri Sahibi'nin site üzerinden sağlanan hizmetlerden faydalandırılması sistem hatalarının tespit edilerek performans takibinin yapılması ve sitenin işleyişinin iyileştirilmesi, bakım ve destek hizmetleri ile yedekleme hizmetlerinin sunulması amaçları dahil olmak üzere CGE tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri, kuruluşları faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi ile bu ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası, CGE tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, CGE ve iş ilişkisi içerisinde bulunduğu kişilerin, kuruluşların hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini ile CGE'nin ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası amaçlarıyla, elektronik olan (sunucular, yazıcılar, bilgi güvenliği cihazları, bilgisayarlar, optik diskler, yazıcı, tarayıcı, fotokopi makinası) ve elektronik olmayan (kağıt, manuel veri kayıt sistemleri, yazılı basılı görsel ortam) ortamlarda saklanarak işlenebilecektir. CGE, elde etmiş olduğu verileri, kanuna uygun biçimde saklar, sayılan amaçlarla sınırlı olarak ölçülü biçimde işler ve bu amaç için gerekli süre kadar muhafaza ettikten sonra imha eder.

Veri Sahiplerinin Açık Rızası Doğrultusunda İşlenecek Kişisel ve Kurumsal Veriler ve İşleme Amaçları

Veri Sahibi'nin açık rızası kapsamında, CGE, Veri Sahipleri'nin site üzerindeki hareketlerini takip ederek kullanıcı deneyiminin artırılması, istatistik oluşturulması, profilleme yapılması, doğrudan pazarlama ve yeniden pazarlama, Veri Sahibi'ne özel promosyon önerilerinin oluşturulması ve Veri Sahibi'ne iletilmesi ve bu kapsamda elde edilen verilerin her türlü reklam ve materyal içeriğinde kullanılması, tekrar kullanımlarda kıyaslama ve trend takibi yapılmasını sağlayarak üye veya kullanıcıya katmadeğer sağlayacak bilgiler aktarılması amacıyla veri işleyebilecek ve aşağıda anılan taraflarla bu verileri paylaşabilecektir.

Kişisel Verilerin Aktarımı

CGE, Veri Sahibi'ne ait kişisel verileri ve bu kişisel verileri kullanılarak elde ettiği yeni verileri, işbu Gizlilik Politikası ile belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesi için CGE'nin hizmetlerinden faydalandığı üçüncü kişilere, söz konusu hizmetlerin temini amacıyla sınırlı olmak üzere aktarılabilecektir. CGE, Veri Sahibi deneyiminin geliştirilmesi (iyileştirme ve kişiselleştirme dâhil), Veri Sahibi'nin güvenliğini sağlamak, hileli ya da izinsiz kullanımları tespit etmek, operasyonel değerlendirme araştırılması, site hizmetlerine ilişkin hataların giderilmesi ve işbu Gizlilik Politikası'nda yer alan amaçlardan herhangi birisini gerçekleştirebilmek için SMS gönderimi yapanlar da dahil olmak üzere dış kaynak hizmet sağlayıcıları, barındırma hizmet sağlayıcıları (hosting servisleri), hukuk büroları, araştırma şirketleri, çağrı merkezleri gibi üçüncü kişiler ile paylaşabilecektir.
Kişisel veriler, Kanun'un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kanunen yetkili özel kurumlar ile paylaşılabilecek, bu amaçlarla sınırlı olarak Kanun m.9'da işaret edilen usul esaslar ile Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararları çerçevesinde yurt dışına aktarılabilecektir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel veriler, site üzerinden ve elektronik ortamda toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel veriler 6698 sayılı Kanun'un 5. ve 6. maddelerinde ve bu Gizlilik Politikası'nda belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı ve Dayanağı

Kullanıcılar'a ait kişisel veriler, aşağıda yer alan amaçlar ve kanuni sebepler doğrultusunda işlenmektedir.

İşleme Amacıİşlemenin Hukuki Dayanağı
Onay vermeniz halinde ürün ve hizmetlerimize ilişkin sizlerle iletişim kurabilmekKVKK m.5 f.1 uyarınca açık rızanız alınarak
Sizinle varsa, kurduğumuz sözleşme ilişkisinin gereklerini yerine getirebilmekKVKK m.5 f.2 c bendi uyarınca veri işlemenin sözleşmenin kurulması veya ifası için zorunlu olması
Hizmete ilişkin web sitesi, çağrı merkezi, sosyal medya hesapları ya da e-mail yoluyla ilettiğiniz taleplerinizi karşılamak
Hizmetler hakkında bilgi almak istemeniz halinde bilgi taleplerinizi yanıtlamak
Web sitesinde yer alan iletişim bölümünden yönelttiğiniz soruları cevaplamak

Kişisel Verilerin Saklanması ve İmhası

CGE, faaliyetleri çerçevesinde işlemekte olduğu kişisel verileri; insan kaynakları süreçlerini yürütmek, iletişimi sağlamak, istatistiksel çalışmalar yapabilmek, imzalanan sözleşmeler ve satılan hizmet neticesinde iş ve işlemleri ifa edebilmek, veri sahibinin tercih ve ihtiyaçlarını tespit etmek, verilen hizmetleri buna göre düzenlemek ve gerekmesi halinde güncellemek, yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde, hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak, CGE ile iş ilişkisinde bulunan gerçek/tüzel kişilerle irtibat sağlamak, ileride doğabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak kullanabilmek amacıyla saklar.
CGE, kişisel verileri, kanunun öngördüğü süreler boyunca muhafaza eder ve kişisel verinin elde ediliş amacı sona erdiğinde imha eder.

Kişisel Bilgilerinizin Güvenliği

1. Kişisel verilerinizin kaybolması, istismar edilmesi veya değiştirilmesini önlemek için makul teknik ve organizasyonel önlemler alırız.
2. Tüm kişisel bilgilerinizi güvenli (şifre ve güvenlik duvarı korumalı) sunucularda saklarız.
3. Sitemiz üzerinden gerçekleştirilen tüm finansal aktarımlar şifreleme teknolojisi ile korunmaktadır.
4. İnternet üzerinden veri aktarımının internetin doğası gereği güvenli olmadığını ve internet üzerinden gönderilen verilerin güvenliğini garanti edemeyeceğimizi kabul etmiş sayılırsınız.
5. Sitemize erişmek için kullandığınız şifreyi gizli tutmak sizin sorumluluğunuzdadır, sizden şifrenizi vermenizi istemeyiz (sitemize giriş yapmanız haricinde).

Üçüncü Taraf İnternet Siteleri

Sitemizde üçüncü taraf sitelere bağlantılar ve detaylar bulunur. Üçüncü tarafların gizlilik ilkeleri ve uygulamaları üzerinde herhangi bir kontrol yetkimiz yoktur ve bunlardan sorumlu tutulamayız.

Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri;

 • Kendileri ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Söz konusu hakların kullanımına ilişkin talepler, kişisel veri sahipleri tarafından www.cgeevaluation.com adresinde yer alan 6698 sayılı Kanun Kapsamında CGE tarafından hazırlanan Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunmasına ilişkin Politika'da belirtilen yöntemlerle iletilebilecektir. CGE, söz konusu talepleri otuz gün içerisinde sonuçlandıracaktır. CGE'nin taleplere ilişkin olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen (varsa) ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.

Kuruma ait değerlendirme raporları ve bu raporların hazırlanması sürecinde Katılımcı kişilerce iletilmiş bilgi ve veriler ise CGE tarafından yasal bir bildirim veya talep olmadığı sürece hiçbir taraf ile paylaşılmayacaktır.

Çerez Politikası

CGE olarak, kullanıcılarımızın hizmetlerimizden güvenli ve eksiksiz şekilde faydalanmalarını sağlamak amacıyla sitemizi kullanan kişilerin gizliliğini korumak için çalışıyoruz.

Çoğu web sitesinde olduğu gibi, www.cgeevaluation.com ziyaretçilerine kişisel içerik ve reklamlar göstermek, site içinde analitik faaliyetler gerçekleştirmek ve ziyaretçi kullanım alışkanlıklarını takip etmek amacıyla Çerezler kullanılmaktadır.

İşbu Çerez Politikası www.cgeevaluation.com Gizlilik Politikası'nın ayrılmaz bir parçasıdır.

CGE, bu Çerez Politikası'nı ("Politika") Site'de hangi Çerezlerin kullanıldığını ve kullanıcıların bu konudaki tercihlerini nasıl yönetebileceğini açıklamak amacıyla hazırlamıştır. CGE tarafından kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin daha detaylı bilgi için www.cgeevaluation.com Gizlilik Politikası'nı incelemenizi tavsiye ederiz.

Çerez ("Cookie") Nedir?

Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, ziyaret ettiğiniz web sitesiyle ilişkili sunucular tarafından oluşturulurlar. Böylelikle ziyaretçi aynı siteyi ziyaret ettiğinde sunucu bunu anlayabilir.

Çerezler, ziyaretçilere ilişkin isim, cinsiyet veya adres gibi kişisel verileri içermezler. Çerezler konusunda daha detaylı bilgi için www.aboutcookies.org ve www.allaboutcookies.org adreslerini ziyaret edebilirisiniz.

Hangi Çerezler Kullanılmaktadır?

Çerezler, sahipleri, kullanım ömürleri ve kullanım amaçları açısında kategorize edilebilir:

 • Çerezi yerleştiren tarafa göre, site çerezleri ve üçüncü taraf Çerezler kullanılmaktadır.
 • Site çerezleri, CGE tarafından oluşturulurken, üçüncü taraf çerezlerini CGE ile iş birlikteliği olan farklı firmalar yönetmektedir.
 • Aktif olduğu süreye göre, oturum çerezleri ve kalıcı çerezler kullanılmaktadır.
 • Oturum çerezleri ziyaretçinin siteyi terk etmesiyle birlikte silinirken, kalıcı çerezler ise kullanım alanına bağlı olarak çeşitli sürelerle ziyaretçilerin cihazlarında kalabilmektedir.
 • Kullanım amaçlarına göre, sitede teknik çerezler, doğrulama çerezleri, hedefleme/reklam çerezleri, kişiselleştirme çerezleri ve analitik çerezler kullanılmaktadır.

Neden Çerezler Kullanılmaktadır?

Site'de, Çerezler aşağıdaki amaçlar kapsamında kullanılmaktadır:

 • Sitenin çalışması için gerekli temel fonksiyonları gerçekleştirmek. Örneğin, CGE üyelerinin, ürün sepetindeki ürünlerin ziyaretleri süresince kaybolmaması.
 • Oturum açan üyelerin sitede farklı sayfaları ziyaret ederken tekrar şifre girmelerine gerek kalmaması.
 • Siteyi analiz etmek ve sitenin performansını arttırmak. Örneğin, sitenin üzerinde çalıştığı farklı sunucuların entegrasyonu, Site'yi ziyaret edenlerin sayısının tespit edilmesi ve buna göre performans ayarlarının yapılması ya da ziyaretçilerin aradıklarını bulmalarının kolaylaştırılması.
 • Site'nin işlevselliğini arttırmak ve kullanım kolaylığı sağlamak. Örneğin, Site üzerinden üçüncü taraf sosyal medya mecralarına paylaşımda bulunmak,
 • Site'yi ziyaret eden ziyaretçinin daha sonraki ziyaretinde kullanıcı adı bilgisinin ya da arama sorgularının hatırlanması.
 • Kişiselleştirme, hedefleme ve reklamcılık faaliyeti gerçekleştirmek. Örneğin, ziyaretçilerin görüntüledikleri sayfa ve ürünler üzerinden ziyaretçilerin ilgi alanlarıyla bağlantılı reklam gösterilmesi.

Çerez Tercihlerinizi Nasıl Yönetebilirsiniz?

CGE, kullanıcıların kendilerine ait kişisel veriler üzerindeki tercihlerini kullanabilmelerini son derece önemsemektedir. Bununla birlikte, Site'nin çalışması için zorunlu olan bazı Çerezler konusunda tercih yönetimi mümkün olmamaktadır. Ayrıca bazı Çerezlerin kapatılması halinde Site'nin çeşitli fonksiyonlarının çalışmayabileceğini hatırlatma isteriz.

Site'de kullanılan Çerezlere dair tercihlerin ne şekilde yönetebileceğine dair bilgiler aşağıdaki gibidir:
Ziyaretçiler, Site'yi görüntüledikleri tarayıcı ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerini kişiselleştirme imkanına sahiptir. Eğer kullanılmakta olan tarayıcı bu imkânı sunmaktaysa, tarayıcı ayarları üzerinden Çerezlere ilişkin tercihleri değiştirmek mümkündür. Böylelikle, tarayıcının sunmuş olduğu imkanlara göre farklılık gösterebilmekle birlikte, veri sahiplerinin çerezlerin kullanılmasını engelleme, çerez kullanılmadan önce uyarı almayı tercih etme veya sadece bazı Çerezleri devre dışı bırakma ya da silme imkanları bulunmaktadır. Bu konudaki tercihler kullanılan tarayıcıya göre değişiklik göstermekle birlikte genel açıklamaya www.aboutcookies.org adresinden ulaşmak mümkündür. Çerezlere ilişkin tercihlerin, ziyaretçinin Site’ye erişim sağladığı her bir cihaz özelinde ayrı ayrı yapılması gerekebilecektir.

Google Analytics tarafından yönetilen Çerezleri kapatmak için tıklayınız.
Google tarafından sağlanan kişiselleştirilmiş reklam deneyimini yönetmek için tıklayınız.
Birçok firmanın reklam faaliyetleri için kullandığı çerezler bakımından tercihler Your Online Choices üzerinden yönetilebilir.
Mobil cihazlar üzerinden Çerezleri yönetmek için mobil cihaza ait ayarlar menüsü kullanılabilir.

Hangi Haklara Sahipsiniz?

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 11. maddesi uyarınca ziyaretçiler, CGE'ye başvurarak, kendileriyle ilgili,

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Kanunun "ilgili kişinin haklarını düzenleyen" 11. maddesi kapsamındaki talepler, CGE Kurumsal Değerleme ve Yazılım Hizmetleri A.Ş.'nin info@cgeevaluation.com adresine e-posta yoluyla ya da Barbaros M. Sümbül Sokak No:5 Kat:15 Daire 432 Deluxia Palace Batı Ataşehir – İstanbul adresine posta yoluyla veri sorumlusuna talebini ileterek kullanabilecektir.

Söz konusu haklar, kişisel veri sahipleri tarafından 6698 sayılı Kanun Kapsamında CGE tarafından hazırlanan Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunmasına ilişkin Politika'da belirtilen yöntemlerle iletildiğinde her hâlükârda 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Taleplere ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte, CGE, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkını saklı tutar.

Rıza ve Gizlilik Politikası'ndaki Değişiklikler

CGE, Gizlilik Politikası ("Politika") ile kullanıcılarına Çerez kullanımının kapsamı ve amaçları hakkında detaylı açıklama sunmayı ve Çerez tercihleri konusunda kullanıcılarını bilgilendirmeyi hedeflemiştir. Bu bakımdan, Site'de yer alan Çerez bilgilendirme uyarısının kapatılması ve Site'nin kullanılmaya devam edilmesi halinde Çerez kullanımına rıza verildiği kabul edilmektedir. Kullanıcıların Çerez tercihlerini değiştirme imkânı her zaman saklıdır.

Güvenlik Politikası

Web sitemiz üzerinden yapılan kredi kartı ile ödeme işlemlerinde SSL şifreli güvenlik teknolojisi ve anlaşmalı bankamızın Sanal POS alt yapısı kullanılmaktadır.

Kredi Kartı Güveliği

Kredi kartınızın güvenliği SSL şifreleme teknolojisiyle sağlanmaktadır. Kredi kartı bilgilerinizi girdiğiniz sayfalarda kullandığınız browser türüne göre tarayıcınızın alt kısmında veya adres satırında bir kilit simgesi görünür. Bu simge COMODO tarafından sağlanan SSL Sertifikasını göstermektedir. Sitemizde gezinmeye başladığınızda otomatik olarak SSL şifreli bağlantıya yönlendirilirsiniz. Ödeme işlemine başladığınızda web sitemizden bağımsız olarak, 3D Secure (3 Boyutlu Güvenli Ödeme) Yöntemi ile ziyaretçimizin bilgisayarı ile banka arasında şifreli bir bağlantı kurulmaktadır ve tarayıcınızla gönderdiğiniz hiçbir bilgi CGE personeli ya da üçüncü şahıslar tarafından görülmemektedir.

Sitemizde müşteri kredi kartı bilgileri asla kayıt edilmemektedir.

3D Secure (3 Boyutlu Güvenli Ödeme)

3D Secure Güvenli Ödeme, internet üzerinden kredi kartı ve banka kartıyla yapılan alışveriş işlemlerinin güvenliğinin artırılması için geliştirilmiş olan bir güvenlik sistemdir.
Visa ve MasterCard'ın geliştirdiği "güvenli internet alışverişi" çözümleri ile hem kart sahipleri hem de üye işyerleri sahtekarlıklara karşı güvence altına alınmıştır.

Ziyaretçilerimizin Dikkat Etmesi Gerekli Durumlar

Sitemizde almış olduğumuz tüm güvenlik uygulamaları haricinde ziyaretçimizin bilgisayarında kullandığı browser güvenlik ayarlarının en üst düzeyde olması, anti-virüs, güvenlik duvarı gibi yazılımların kullanılması ve güncel tutulması, kişisel bilgilerinizin ve şifrelerinizin bilgisayarınızda kayıtlı olmaması ziyaretçimizin kişisel güvenliği açısından önemlidir.

CGE, Politika hükümlerini dilediği zaman değiştirebilir. Güncel Politika Site'de yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.

Giriş

Şifremi Hatırlat

Yeni Hesap Oluşturun

Change Language

Sizi Arayalım

Sizi
Arayalım