COP 26 Glaskow İklim Değişikliği Konferansı Toplantısı Temel Konular:

31 Ekim-13 Kasım 2021 tarihleri arasında 200’e yakın ülke lideri/ temsilcisi Glasgow İklim Değişikliği Konferansı’nda (COP26) buluştu. Resmi adı “Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 26.

“Gerekli önlem alınamaz ise halen hayatta olan nesiller bu iklimi yaşayan yerküredeki son kuşak olacak, doğacak nesiller ise değişen iklimin getirdiği afetler ile yaşam mücadelesi vermek zorunda kalacaktır.”

Konferansı sonucunda en azından dünya ülkeleri sera gazı salınımını küresel olarak denetleyebilecek, hangi ülkelerin iklimin korunmasına yönelik adımlar attığını, hangi ülkelerin adım atmadığını tespit edecek bir düzenlemeye kavuşmuştur. COP 26’dan bazı başlıklar;

  1. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek devletin ve vatandaşların ödevidir
  2. COP26'da çok sayıda ülke, bölge ve otomobil şirketi de elektrikli araçların kullanımını artırmayı ve yeni sıfır emisyonlu otobüs ve kamyonları kullanmayı kabul etti.
  3. Ülkeler kömürün aşamalı olarak azaltılması için anlaşmaya vardı.
  4. Ormansızlaşmayı sonlandırmayı amaçlayan Glasgow Liderler Orman Bildirgesi'ne 100'den fazla ülke imza attı.
  5. COP26'da, tahmini 130 trilyon dolarlık özel finansmanı kontrol eden 400'den fazla finans kuruluşu, yeşil teknoloji için daha fazla para sağlama konusunda anlaştı.
  6. Bankalar artık sürdürülebilir yaşam için ürünler geliştiren şirketlere yatırım yapacaklar.
  7. Zengin ülkeler, daha yoksul ülkelere sunacakları finansal desteği iki katına çıkarmayı kabul etti.
  8. Yetersiz iklim koruma planlarını 2022 sonuna kadar daha da sertleştirme şartı gönüllü kalacak.
  9. Uygulanması durumunda mevcut taahhütler, küresel ısınmayı yalnızca 2,4C ile sınırlamakta.

Pek çok ülke de evlerimize ve iş yerlerimize enerji sağlamak için temiz enerjinin en güvenilir ve en uygun fiyatlı seçenek olarak sağlamayı taahhüt etti. COP 26, Çin ve Hindistan gibi dünyanın en büyük kömür tüketicilerinin, kömür kullanımını sona erdirmek için taahhüt verdiği bir zirve olmadı.

13 Kasım Cumartesi akşamı yayınlanan COP26 kararları, büyük kirletici ülkeleri önümüzdeki 12 ay içerisinde tüm ekonomi çapındaki politikalarının ve planlarının Paris Anlaşması hedefleriyle nasıl uyumlu olduğunu açıklama zorunluluğu getirdi.

2015 yılında iklim değişikliği risklerinin yasallaştırılmasına yönelik olarak 196 ülkenin taraf olduğu Paris Anlaşması 2016 yılında yürürlüğe girmiş ve Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından “Paris Anlaşması'nın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun”un 7 Ekim 2021 tarihli ve 31621 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesi ile Türkiye iklim değişikliği ile mücadelede önemli bir hukuki aşama kaydetmiştir.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler 76’ncı Genel Kurulu’nda, Türkiye’nin 2053 yılında net sıfır emisyon hedefine ulaşacağını tüm dünyaya ilan etmesi ile de önemli bir hedef belirlenmiş ve yükümlülük üstlenilmiştir.

Türkiye delegasyonu COP 26 kapanış konuşmasında 2022 başlarında Türkiye 2030 ve 2053 yol haritalarını belirlemek için tüm paydaşların katılımı ile bir iklim şurası oluşturacağını, COP26’daki tüm bu kararların Türkiye’nin ulusal ve uluslararası taahhütleri ile uyum için birincil yönlendirici olacağını söyledi ve Türkiye’nin Anlaşmanın uygulanması konusunda bölgesel lider olmaya ve gelecek kuşaklara müreffeh ve yaşanabilir bir gezegen bırakma konusunda kararlı olduğunu belirtti.

Ülkemiz açısından bu kararların uygulamaya dönmesi hem ülke ekonomimizin hem de ekonominin en önemli aktörü olan iş dünyasının uluslararası gücüne katkı sağlayacak ve kalkınma modelimiz için itici bir güç olacaktır.

Kaynak: CGE Web Evidence tarama sonuçları, çeşitli kaynaklar.

Giriş

Şifremi Hatırlat

Yeni Hesap Oluşturun

Change Language

Sizi Arayalım

Sizi
Arayalım