-Bu zamana kadar “iyi şirket” tanımında neleri hayata geçirdiniz? Sizin için iyi şirket olmak ne demek?

İyi şirketi, uzun vadede değişime adapte olma ve rekabetçi kalabilme gücüne sahip olan, yetenekli çalışanları çeken ve elde tutabilen, iç ve dış paydaşlarının güven duyduğu, itibar ettiği şirket olarak tanımlayabiliriz.  Özellikle aile şirketlerinde de aileyi şirketten ayırt edebilme yeteneğidir, bu da iyi yönetişimin kurulması ile başarılabilir.

Rekabet gücünün temelinde, strateji geliştirme ve hayata geçirme kalitesi ve hızı, şirket operasyonlarının stratejilere uyumunu sağlama, stratejiler ile uyumlu kaynak planlama ve kurum kültürünün bu doğrultuda geliştirilmesi yatıyor. Bunun için, liderlik, motivasyon, yetkinlik ve iş birliklerine açıklık önemli yetkinlikler arasında.

Öte yandan, iyi bir şirket olabilmenin ve kalabilmenin yolu da kurumsal yönetişim ve sürdürülebilirlik ilkelerinin şirket yönetişiminde dikkate alınması ve kurum kültürünün bir parçası haline dönüştürülmesinden geçiyor.

Kısacası, bizim için “iyi şirket” olmak demek, başta ülke ekonomisine katkıda bulunmak için üretim ve hizmet süreçlerini sürekli değerlendiren, çevreye duyarlı ve saygılı, tüm kararlarında sürdürülebilirlik ilkesinden şaşmayan, çalışanlarının başta olmak üzere tüm paydaşlarının fikrine saygı duyan, özetle içinde bulunduğu ekosistemin yararına faaliyetlerde bulunmak için geri bildirim alan ve aldığı geri bildirimler ile kendisini değerlendirerek sürekli geliştiren şirket demektir.

Her ne kadar, CGE Kurumsal Yönetim Değerlendirme Merkezi 5 Mart 2020’de tam da pandemi döneminin başında hayata geçmiş bir şirket olsa da iş fikri ve içeriği uzun yıllara dayalı bir danışmanlık tecrübesine, danışan müşteri kuruluşların ihtiyaçlarına ve iyi yönetişimin kuruluşlarda yerleştirilmesi amacına bağlı olarak geliştirilmiştir. CGE Kurumsal Yönetim Değerlendirme Merkezi olarak, 6 ana kategori altında 20’ye yakın ürünümüz ile kurumsal yönetim ve sürdürülebilirlik, yönetim kurulu kurumsal kapasite, insan kaynakları, risk ve teknoloji değerlendirme, derecelendirme ve raporlama hizmetlerini online olarak sunmaktayız.

Bu kapsamda “iyi bir şirket” olarak, Türkiye ve dünya genelinde özel ve kamu kuruluşları ve sivil toplum örgütlerinin kurumsal gelişim ve sürdürülebilirliklerinin ayrıntılı analizi için geliştirilmiş objektif, bağımsız, online değerlendirme ve raporlama araçları sunmaktayız. Öte yandan, danışmanlar için de yetkin, hızlı, düşük maliyetli danışmanlık araçlarını kullanma fırsatı sunmaktadır.

-2020 yılının ilk yarısı sizin için nasıl geçti? Yıl sonu hedefleriniz ve önümüzdeki yıl için planlarınız nedir?

CGE Evaluation portalını Mart ayı içinde tanıtmaya başlamayı hedefliyorduk, ancak KOVID-19 pandemi sürecinin hızla gündemimize girmesiyle süreci ertelemek zorunda kaldık. Bu nedenle, yılın ilk yarısı bizler için süreçleri planlama, ürün yelpazesini geliştirme ve değerlendirme faaliyetlerimizi gözden geçirme kapsamında büyük bir fırsat oldu. Bu süreçte, Türkiye’nin en önemli bilgi üretim merkezlerinden biri olan Teknopark İstanbul’a kabul edilmenin mutluluğunu da yaşadık.

Ülkemiz kuruluşları için önemli ve kolaylaştırıcı değerlendirme sistemleri sunarken, öncelikli hedefimiz zaman, insan ve mali kaynakları en verimli şekilde kullanmaktır. Güvenli ve güvenilir dijital danışmanlık aracı olarak hedeflerimizi; dünya genelinde 2 yıl içinde 13 dilde hizmet vermek, yeni ürünler yapılandırmak, tam yapay zekaya dönüşümü sağlayacak projeler ile alt yapımızı ve ürün yapımızı sürekli geliştirmek, 10 yeni ürünü müşterilerimiz ile buluşturmak ve 2021 sonunda “Türkiye Kurumsal Yönetişim Endeksi”, “Türkiye Kurumsal Sürdürülebilirlik Endeksi” raporlarımızı ülkemiz kuruluşlarına sunmak olarak sıralayabilirim. Bu günlerde de “Türkiye Kurumsal Kriz Yönetimi Başarı Endeksi Raporu” için yaygın bir şekilde kuruluşlara ulaşmaya çalışıyoruz. CGE Evaluation tarafından yapılan araştırmalar hiçbir zaman tek yönlü değil, katılan kuruluşlar da kendi kuruluşlarının değerlendirme raporunu alıyorlar, kurumsal gelişim ve sağlam bir kuruluş yapısı için aksiyon planlama fırsatını elde ediyorlar.

- Sizin rakiplerinizden en önemli farklarınız nelerdir? Bu farkı bize anlatır mısınız? Rakiplerinize göre neyi farklı yaptığınızı düşünüyorsunuz?

CGE Evaluation ülkemizde ve dünyada bu kapsamda değerlendirme hizmeti sunan ilk ve tek uygulama olup, ülkemizin Dünya’ya açılan bir markası olması temel hedeflerimiz arasında.

CGE Evaluation portalı altındaki bazı ürünlerde online değerlendirme yapan uluslararası rakiplerimiz var tabi, ama model olarak bir benzerimizin olmadığını rahatlıkla söyleyebilirim. Bizim ürün bazlı rakiplerimizden en önemli farklarımız;

 • Bir çok dilde planlanması ve nerdeyse her ülkede kendi dilinde çalışabilme yeteneği (2 yıl içinde)
 • 360 derece değerlendirme yapabilmemiz,
 • Her müşterimiz için soruların kuruluşa özel hale getirilebilmesi, soru eklenip soru çıkartılabilmesi
 • Her periyotta aynı ürün tekrarlarında kendi soru veri tabanına ulaşabilme
 • Her periyotta önceki beş yıla kadar her alanda gelişim trendini izleyebilme
 • Beş yıla kadar sektörel kıyaslama ile sektörde aynı alanlarda nerede olduğunu görebilme ve hedef belirleme
 • Veri tabanındaki benzer statüdeki tüm kuruluşlarla kıyaslama
 • Anket cevaplarını Excel olarak kullanıcı isimlerinden bağımsız indirebilme
 • PPT formatında yapılandırılmış, oldukça gelişkin bir raporu online olarak 10 saniye içerisinde görebilme ve Pdf ve Excel olarak indirebilme
 • 24 saat içerisinde yorumlanmış ve yol haritası çıkartılmış raporu indirebilme
 • Üstelik tüm bunları çok uygun maliyetlerle alabilme.
 • Kişisel veriler ve veri güvenliği en üst seviyede oluşturulmuş bir portal olarak tüm dünyaya güvenli hizmet sunabilmesi.

Ülkemizin online kurumsal değerlendirme merkezi ve ülkemizin dünyaya açılan bir markası olarak güvenilir değerlendirme alt yapısı ve online raporlama sistemi ile kuruluşların karar süreçlerini destekliyor, yönetişimi kolaylaştırıyoruz.

-En baştan itibaren şirketinizi sektörde nasıl konumlandırdınız? Kuruluş felsefeniz nedir?

Kuruluş misyonumuz; “Müşterilerimizin sürdürülebilir kurumsal yapı için gelişim alanlarını fark etmesini ve aksiyon almasını sağlamak”, bu misyonu gerçekleştirmek amacı ile “Online değerlendirme araçlarımızla kurumsal gelişiminizi ölçün!” sloganıyla yola çıktık.

Konumlanmamızda; Güvenirlik, yenilikçilik, sürekli gelişim, müşteri odaklılık ve yetkinlik gibi temel değerlerimiz olarak bize yol gösterici olacak.

Her statü ve yapıdaki kuruluşların ve danışmanların en fazla kullandığı bir iyi yönetişim aracı olarak, CGE Evaluation’ı kullanıcı kolay teknik alt yapısı, teknolojisi, 6 kategoride yapılandırılmış değerlendirme alanları ve yetkin ve kıyaslanabilir yeterlikte özgün metodolojileri ile kuruluşların periyodik iç değerlendirmeleri ve aksiyon planlamaları için objektif ve güvenilir karar destek araçları sağlamak üzere konumlanmış bulunuyoruz.

-İyi şirket, çok çeşitli kriterleri bünyesinde bulunduruyor. İyi şirketi nasıl tarif edersiniz?

İç ve dış paydaşlarının istek ve beklentilerini sürekli ölçümleyen, güçlü yönlerini korumaya ve daha ileriye taşımaya çalışırken, iyileşme alanlarını belirleyip periyodik iyileştirme çalışmaları yapan ve hep daha iyiyi hedefleyen şirket olarak tariflemek mümkündür.  İyi şirket olarak temelde olmasını kritik bulduğumuz temel unsurlar;

 1. Yönetim kurulu ile icranın ayrıştırılması; yönetim kurulunun şirket operasyonlarında yer almak yerine şirket yönetişiminde yönlendirici, performansı ve riski takip eden, yeniliğe uyumu sağlayan, yetkinlik gelişimine ve yetkinliğin korunmasına kaynak ayıran yapıda olması, kurumsal yönetişim prensiplerine uyumlu yapılandırılması, her yıl düzenli performansını ve kurul üyelerinin yetkinliklerini ölçümleyerek sürekli gelişmeyi sağlaması. Yönetim kurullarının performansını ve üye yetkinliklerini ölçümleyen CGE ürünleri ile bu konuda yönetim kurullarının daha katmadeğerli çalışmasına destek veriyoruz.
 2. Değişime ve yeniliklere adapte olma: İç ve dış çevrenin düzenli değerlendirilmesi ve analizi, strateji belirleme, stratejileri hedeflere dönüştürme, hedeflerle ve performans odaklı çalışma kültürünü kurum geneline yerleştirme. Organizasyon ve süreçleri stratejilerle uyumlu yalınlıkta, performans odaklı yapılandırma, silo yönetiminden süreçlerle yönetim kültürüne dönüşümü sağlama, organizasyon ve süreçlerin performansını düzenli ölçümleme ve iyileştirme. Yetkin çalışanları elde tutma, çalışan bağlılığını artırma. Bu kapsamda CGE Evaluation olarak kurumsal yönetim, kurumsal kapasite değerlendirme, risk değerlendirme, insan kaynakları değerlendirme alanlarındaki ürünlerimiz ile değişim yönetimine destek veriyoruz.
 3. Sürdürülebilirlik: Şirketlerin, kurumsal yönetim, sosyal sorumluluk, çevre yönetimi alanlarında yükümlülüklerini yerine getirmesi, sağlam ve sürdürülebilir yapılar olarak gelecek nesillere aktarılması. CGE Evaluation Sürdürülebilirlik değerlendirme metodolojisi ile kuruluşları 4 boyut 15 farklı başlıkta uluslararası kıyaslanabilir bir metodoloji ile değerlendiriyor ve sürdürülebilirlik için çalışıyoruz.

 

-Projelerinizi iyi şirket hedefi doğrultusunda nasıl geliştiriyorsunuz? Bu konuda nelere dikkat ediyorsunuz? Nelerden taviz vermiyorsunuz?

Ürünlerimizi iyi şirket hedeflerine uyumlu olarak yapılandırıyoruz, bu nedenle işimizin ismi” CGE Kurumsal Yönetim Değerlendirme Merkezi”. Kuruluşların adapte olma hızını artıracak, iş süreçlerinin, iş sonuçlarının, yönetim ve çalışanlarının ve teknolojisinin yeterliğini ölçecek ve yol haritası çıkartacak, uluslararası iyi yönetişim ilkelerine, yönetim literatüründeki gelişmelere, teknolojik trendlere, yasalara ve düzenlemelere uyumunu değerlendirerek güçlü ve gelişmeye açık yanlarını ortaya koyacak, gelişim için yol haritası çıkartacak ürünleri tasarlıyor ve CGE Evaluation altında kullanıma sunuyoruz. Bu ürünleri yine bu alanlardaki değişimleri izleyerek sürekli geliştiriyor ve güncelliyoruz.

Objektif bir platform olarak tüm taraflara eşit mesafede hizmet vermek, veri tabanı güvenliği, kişisel verilerin korunması ve ürünlerimizin kalitesi taviz vermeyeceğimiz konular arasında.

-Pandemi sizi ve hedeflerinizi nasıl etkiledi? Özellikle sürdürülebilirlik detayında da yanıtlayabilirsiniz.

Özellikle pandemi döneminde, teknolojik gelişmelerin önemi bir kez daha anlaşıldı. Teknolojik altyapı ve kurumsal değişimin uyum içinde çalıştığı yapılarda kriz fırsata döndü. CGE Evaluation özellikle sürdürülebilirlik konusunda dünya üzerinde GRI standartlarında, online hizmet veren sayılı kuruluşlar arasındadır. Kurumsal yönetim ve sürdürülebilirlik konularında uluslararası standartlarda kıyaslanabilir metodolojimiz ile tüm sektörlere ve halka açık olsun veya olmasın, KOBİ’ler dahil  tüm kuruluşlara hizmet veriyoruz, üstelik bunu tanımladığımız metodolojilerde gelişkin online öz değerlendirme araçları ile yapıyor, bütün değerlendirmeleri kanıtlar ve halka açık veriler ile değerlendiriyor ve online yol haritası çıkartıyoruz.

-Pandemi döneminde tüm paydaşlarınızla nasıl bir dayanışma içinde oldunuz? Pandemi iş dünyasına sizce neleri öğretti?

Kurumsal yönetişim ve sürdürülebilirlik ilkelerine uyumlu çalışan kuruluşların; pandemi döneminde ayakta kaldığını ve krizden en az şekilde etkilendiğini gözlemledik. Bizler CGE Kurumsal Yönetim Değerlendirme Merkezi olarak tam da bu noktadan hareketle, yeni çağın gereklerine ayak uydurarak teknolojiyi en üst seviyede kullanmaya hazır kuruluşlara destek vermek üzere hazırız.

Giriş

Şifremi Hatırlat

Yeni Hesap Oluşturun

Change Language

Sizi Arayalım

Sizi
Arayalım