Amacımız

 • Kurumsal yönetim ve sürdürülebilirlik konularında ve tüm alt başlıklarında değerlendirme ve raporlama faaliyetlerinin yapay zekanın da kullanımı ile dijital dönüşümünü sağlamak
 • Güvenli veri depolama alanları ile müşteriye özel veri depolamak, yıllara göre gelişimin takip edilmesini sağlamak
 • Ölçek ve sektör bazlı güvenilir kıyaslama bilgisi sağlamak
 • Finansal olarak ulaşılabilir danışmanlık ve değerlendirme araçları ile düşük maliyetli çözümler oluşturmak ve kullanıma sunmak
 • Kullanımı kolay tasarımlarımız ile müşterimize hizmet etmek
 • Aynı kaynaktan çeşitli araçlara ve değerlendirme metodolojilerine ulaşımı sağlamak
 • Değer arttırıcı bilgiyi üretmek ve kurumsal yetkinlik gelişimine katkıda bulunmak
 • Kullanıcı şirketlerin kurumsal ve yönetsel gelişim ve sürdürülebilirliğine hizmet etmek

Günümüz İş Dünyasında Uluslararası Kabul Gören, Standartlar ve Düzenlemeler ile Uyumlu Kaliteli Değerlendirme ve Raporlama Araçlarına Ulaşmayı Hızlandırmak, Proje ve Kurum İçi Danışmanlık Maliyetlerini Ulaşılabilir Kılmak!

CGE Türkiye ve dünya genelinde kurum ve kuruluşların, sivil toplum örgütlerinin, kamusal örgütlerin, yerel yönetim birimlerinin kurumsal gelişim ve sürdürülebilirliklerinin sağlanmasına yönelik olarak;

 • Yönetim kurullarının
 • Kurum kültürünün
 • Kurumsal yönetim ve sürdürülebilirlik seviyelerinin
 • Çalışanlarının
 • Yasalara uyumunun
 • İş süreçlerinin
 • Organizasyonunun
 • Risklerinin 

ayrıntılı analizi için geliştirilmiş değerlendirme araçları ve içerikleri sunmak üzere yapılandırılmış uluslararası kullanıma açık bir değerlendirme ve skorlama merkezidir.
30 yılı aşan tecrübe, uluslararası birikim ve değerlendirme konusunda 1998 yılından itibaren dünyanın bir çok ülkesinde dünyanın en önemli projelerinde elde ettiği deneyimi  yenilikçi bir yaklaşım ile kurumların ve kuruluşların hizmetine sunmuştur.
CGE alt yapısı ve teknolojisi hem tüm kurum ve kuruluşların kendi içlerinde periyodik değerlendirme yoluyla aksiyon almasını sağlarken, kuruluşların sürdürülebilirlik performansını ölçmesine ve aksiyon almasına katkı sağlamaktadır. Kurumsal sürdürülebilirlik ve kapsamında bulunan tüm alanlarda (çevre-iklim değişikliği, sosyal ve kurumsal yönetim) detaylı analizler, sektörel kıyaslama, beş yıla kadar trend analizi ve gelişimi izleme fırsatları sunmaktadır. Uzun yıllara dayalı uzmanlık birikimi ve yapay zeka tabanlı ölçme ve raporlama alt yapısı ile kuruluşlar için maliyet ve kalite olarak optimize edilmiş çözümler sunmaktadır.

Dijital Dönüşüm, Zaman, Kalite ve Maliyet Yönetimi

Dijital dönüşümü sağladığımız bu çağda, rekabetin giderek artması, rekabette farklı uygulamaların ve teknolojilerin fark yaratması işletmelerin hayatını giderek zorlaştırmakta.

Şirketlerin kendilerini hızla değişime adapte edebilecekleri araç ve desteklere hızla ulaşması ve ihtiyacı olan bilgi ve sistemi hızla hayata geçirmesi işverenlere ve şirket yöneticilerine esneklik kazandıracak ve uzun ve bazen de başarısız yapılanma projelerine zaman ayırmak zorunda kalmayacaklardır.

Sorun ve çözüm odaklı çalışma ihtiyacı gün geçtikçe artacak ve teknoloji ile bütünleşik hızlı çözümler çalışma hayatını kolaylaştıracak ve iş verimliliğini, karlılığını ve sürdürülebilirliğini olumlu yönde etkiyecektir.

Şirketlerin sahipleri ve yöneticilerinin şirketin sürdürülebilirliğine odaklandığı ve ancak ihtiyaç duyduğu bilgi ve desteğe hızla ulaştığı güvenilir ve başarılı uygulamalara ihtiyaç bulunmaktadır. CGE Sürdürülebilirlik Değerlendirme Merkezi bu ihtiyaca hizmet etmek amacı ile yapılandırılmıştır.

CGE Sürdürülebilirlik Değerlendirme Merkezi nitelikli uzmanlık desteklerine hızla ve uygun maliyetler ile ulaşılmasında şirket bütçelerine katkıda bulunacaktır.

Neden İhtiyaç Var? İşletmelerin Gelişim ve Değişiminde Danışmanlık Hizmetleri ve Sürdürülebilir Gelişim

Şirketlerin, kurum ve kuruluşların stratejik planlama, kurumsal yönetim, iç denetim, insan kaynakları vb. gibi kurum içi danışman ve denetleyici birimleri periyodik analizleri yapabilecekleri bağımsız ve yetkin araçlara ihtiyaç duyarlar.

Tek kaynaktan ulaşılabilecek, güvenilir dijital danışmanlık aracı ve raporlama alt yapısı ile CGE portalı; 

 • İşinizi kolaylaştıracak analizleri yapmanızı sağlar ve yorumları ile değerlendirme sürecinize katkıda bulunur
 • Soru oluşturmak ile uğraşmanız yerine yapılandırılmış değerlendirme alt yapıları ile size hizmet sunar veya soru değiştirme ve soru havuzundan kurumunuza uygun soruları seçme esnekliğini sağlar
 • Periyodik olarak benzer değerlendirmelerinizde önceki periyotlarda yapılan değerlendirme sonuçları ile kıyaslama yaparak gelişiminizi izlemenize yardımcı olur
 • Sektör ve ölçek olarak kıyaslama imkanı ile başka kurum ve kuruluşlar işle kıyaslandığınızda nerede olduğunuzu gösterir ve fark analizi ile gelişim alanlarınızı öncelikli olarak belirler
 • Karar alma süreçlerinize katkıda bulunur
 • Projeleriniz ve araştırma çalışmalarınız için bağımsız ve yaygın kullanılan bir alt yapı sunar.

CGE alt yapısı ayrıca aşağıdaki sorunlara da çözüm sunar;

 1. Kurum içi analizlerde, müşteri tedarikçi ve paydaşlarınıza yönelik anket ve analiz çalışmalarında profesyonel ve bağımsız bir değerlendirme alt yapısına olan ihtiyacınızı çözümler
 2. İş zekası çözümleri ile yıllara sari değerlendirme olanağı sunar ve ulaşamayacağınız kıyaslama bilgilerine ulaşmanızı sağlar
 3. Kurum tarafından yapılan anket ve değerlendirmelerde, anket uygulanan çalışanlar ve      paydaşlar objektifliğin atma sağlanamaması nedeniyle gerçek düşünce ve fikirlerini iletmekten çekinirler, CGE alt yapısı gerekli alanlarda anonim sonuçlara ulaşmanızı sağlayarak gizliliği güvence altına alır. Bu vesile ile bağımsızlığı ve objektif yanıtlar alınmasını sağlar.
 4. Kurum içinde görev sorumluluklar arasında yapılacak bu tür faaliyetlere   yeterli zaman ve kaynağın ayrılmasına yönelik kısıtlar nedeniyle değerlendirme ve analiz faaliyetlerinin yeterli kalite ve içerikte yapılamaması veya beklenilen zamanda yapılamaması gibi riskleri ortadan kaldırır.

Giriş

Şifremi Hatırlat

Yeni Hesap Oluşturun

Change Language

Sizi Arayalım

Sizi
Arayalım