GELECEĞİMİZİ KURTARMAK ELİMİZDE!

 

Su hayatın en önemli elementlerinden birisi susuz hayat olmayacağı gibi, su kıtlığı da çetin hayat şartlarını , daha fazla salgın hastalıkları ve iklim değişikliği ile gelen yeni tehdit unsurlarını işaret ediyor. İklim değişikliği çarpık şehirleşmenin, kirli sanayileşmenin ve kimyasallara dayalı tarımının sonucu olarak sürdürülebilir bir yaşamı tehdit ediyor. BM Sürdürülebilir kalkınma amaçları (SKA) arasında “SKA6: TEMİZ SU VE SIHHİ KOŞULLAR, Herkes için suyun ve sıhhi koşulların erişilebilirliği ve sürdürülebilir yönetiminin güvence altına alınması” ve “SKA 3: SAĞLIKLI BİREYLER, sağlıklı yaşamların güvence altına alınması ve her yaşta esenliğin desteklenmesi kapsamında; zararlı kimyasallardan ve hava, su ve toprak kirliliğinden kaynaklanan hastalıkların ve ölümlerin sayısının büyük ölçüde azaltılması” ancak; "SKA 12 SORUMLU ÜRETİM VE TÜKETİM, Sürdürülebilir tüketim ve üretim kalıplarının güvence altına alınması", bu kapsamda; 2020’ye kadar üzerinde anlaşmaya varılan uluslararası çerçevelere uygun olarak kimyasalların ve tüm atıkların yaşam döngüleri boyunca çevresel olarak sağlam biçimde yönetimlerinin sağlanması ve bu kimyasalların ve atıkların insan sağlığı ve çevre üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirgemek için havaya, suya ve toprağa karışmalarının önemli ölçüde azaltılması, "SKA 13 İKLİM EYLEMİ; İklim değişikliği ve etkileri ile mücadele konusunda acilen eyleme geçilmesi", "SKA 15 KARASAL YAŞAM: Karasal ekosistemlerin sürdürülebilir kullanımının korunması, geliştirilmesi ve desteklenmesi, ormanların sürdürülebilir yönetimi, çölleşme ile mücadele, karasal bozulmanın durdurulması ve iyileştirilmesi ve biyoçeşitlilik kaybının engellenmesi" ile mümkün.

Sürdürülebilir bir eko sistem için aksiyon alınacak bir çok alan var, bu konuda tek tek her birimize görev düşerken, sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması ve sürdürülebilir şehirler için de girişimcilerimize, ülke ve şehir yönetimlerimize çok büyük sorumluluklar yüklüyor. Biz sorumlu bireyler olarak yaşantımızda suyu verimli kullanmaya dikkat ediyoruz, bu çalışma kültürümüzün de önemli bir parçası.

CGE Evaluation olarak sürdürülebilirliğin her alanında geliştirdiğimiz değerlendirme metotları ile kurumların ve şehirlerin sürdürülebilirliği için destek veriyoruz.

Giriş

Şifremi Hatırlat

Yeni Hesap Oluşturun

Change Language

Sizi Arayalım

Sizi
Arayalım