Başarılı Yönetim Kurulu, Sürdürülebilir ve Değerli Markalar!

Kurumların başarısı yönetim kurullarının vizyon ve liderliği ile doğru orantılıdır. Yüksek bir yönetim kurulu performansı ve kurumsal yönetimin özünde yönetim kurulu üyelerinin yetkinlikleri, üyelerin bütünlük içinde ve yapıcı bir yaklaşımla birbirleri ve kurum yönetimi ile kurdukları iş ilişkileri yatmaktadır. 

     Yönetim kurulu değerlendirmesi; yönetim kurulu faaliyetlerinin hesap verebilirliğini, yasalara, uluslararası kurallara ve standartlara uyumunu ve kurul faaliyetlerinin sağlamak üzere oluşturulmuş bir öz değerlendirme metodudur.

Yönetim kurulu faaliyetlerini yerine getirirken bir bütün olarak kendi performansını, bağlı komitelerin ve üyelerinin ayrı ayrı performansını ve yetkinliklerini gözden geçirip değerlendirerek, yönetim kurulunun etkinliğini arttırabilir. 

CGE değerlendirme metodolojisi ve alt yapısı yönetim kurulunuzun performansı ve üyelerin, yetkinlik ve performansını ölçümleyerek yönetim kurulunun kurumsal yönetim ve sürdürülebilirlik prensiplerine uyumunu sağlamanıza yardımcı olur.

 

Giriş

Şifremi Hatırlat

Yeni Hesap Oluşturun

Change Language

Sizi Arayalım

Sizi
Arayalım