Sürdürülebilir Rekabet Gücü için Kurumsal Kapasitenizi Ölçün ve Geliştirin!

Kurumsal düzeyde yönetim kurullarının ve hissedarların temel hedefi, daha kurumsal ve rekabetçi yapılar olarak yönettikleri kurumların gelecek nesillere aktarılması ve marka değerinin artmasıdır. İster özel sektör kuruluşları olsun, ister kamusal yönetim birimleri ve iştirakleri olsun, bunun temelinde ise müşterileri memnuniyeti ve bağlılığı yatmaktadır.

Değişen dünya ekonomisi, teknolojiler, yasal düzenlemeler, istihdam piyasaları, müşteri beklenti ve ihtiyaçları, politik durumlar, sosyal yapılar vb. kuruluşların da sürekli değişim ve gelişimini zorunlu kılıyor.

Ürün ve hizmetlerin pazarlanması ve satışı, hedef pazarlara ulaştırılması sürecinde bulunan tüm paydaşlar önemli bir performans etkisine sahiptir. Müşteri ihtiyacının tespitinden bu ihtiyacın karşılanmasına kadar zincirin herhangi bir halkasındaki aksama tüm sürece etki edecek ve üretimin/hizmetin sürdürülebilirliğini tehdit edebilecektir.  

Kurumsal sorumluluğun temel bileşenlerinden biri olarak “süreçler” etkin ve verimli çalışması ve rekabet gücü açısından değerlendirilmesi gereken bir bileşendir. Öte yandan süreç faaliyetlerinin sonucunda sağlanan katma değerin ve faydanın ölçümlenmesi, paydaş geri bildirimlerinin alınması da kurumsal kapasite gelişimi için önemli girdiler sağlayacak ve süreçlerde sürekli iyileşmeye hizmet edecektir.

Bu süreçte performansı ve sürdürülebilirliği etkileyecek unsurların tespit edilerek iyileşmelerin başarılması ile;

  • Paydaş memnuniyeti ve bağlılığı,
  • Verimlilik ve karlılık,
  • Süreç performansı ve kurumsal performans,
  • Marka değeri,
  • Kurum itibarı,
  • Rekabet gücü artacak, pazarda büyüme fırsatları yakalanacaktır.

CGE kurumsal kapasite değerlendirme alanlarında seçeceğiniz ürünler ile kurumsal süreçlerinizin gelişmişlik düzeyini ölçecek, yıllara göre gelişiminizi sektör firmaları ve diğer kuruluşlar ile kıyaslamak suretiyle ölçümleyecek, sürekli gelişim için planlama yapma ve aksiyon alma fırsatlarını yakalayacaksınız.

 

Giriş

Şifremi Hatırlat

Yeni Hesap Oluşturun

Change Language

Sizi Arayalım

Sizi
Arayalım