• Her Alanda Gelişim Önerileri ve Yol Haritası
 • Yıllara Göre Gelişim Trendinin İzlenmesi
 • Yıllara Göre Sektör İçindeki Gelişimin İzlenmesi
 • Alanlar Bazında Sektörel Kıyaslama
 • Yerel Yönetimler Kurumsal Yönetişim Endeksi
 • Yeşil Şehir Endeksi
 • İnsani Gelişim Endeksi
 • Yerel Yönetim Sürdürülebilirlik Endeksi

İşletmenizin tüm fonksiyonlarını kıyaslayın, fark yaratın!

Demo Talep Et

Sürdürülebilirlik Değerlendirme (Yerel Yönetimler)

CGE Sürdürülebilir Şehir Endeksi ile Sosyal-Çevresel ve Ekonomik Kalkınma için Performansınızı Ölçün, Kıyaslayın ve izleyin!

Dünya nüfusunun her geçen yıl daha da artması, şehirlerde yoğunlaşan yaşamlar sera gazı emisyonlarını artırmakta ve iklim değişikliğini negatif yönde etkilemektedir.

2015 yılında şehirlerde yaklaşık 4 milyar insan (dünya nüfusunun% 54'ü) yaşarken, 2030 yılına kadar yaklaşık 5 milyar insanın yaşaması beklenmektedir.

Hızlı kentleşmenin etkisi ile plansız ve çarpık kentleşme, gecekondularda artış, alt yapı eksikliği, temel hizmetlerin eksikliği de giderek artan ölçüde sosyal, çevresel ve ekonomik zorluklara sebep olmaktadır. Yapılan araştırmalara göre kentsel yerleşimler sera gazlarının% 70'ine kadar sorumlu.

Bu etkileri azaltmak için Birleşmiş Milletler tarafından 2015 yılında yayınlanan 17 Sürdürülebilir Kalkınma Amacının 11.’sinde “Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar” dan bahsedilmektedir. Bu doğrultuda, şehirlerin ve insan yerleşimlerinin kapsayıcı, güvenli, dayanıklı ve sürdürülebilir kılınması hedeflenmektedir.

Sürdürülebilir Kalkınma İçin Sürdürülebilir Şehirler!

Ülkelerin sürdürülebilir kalkınmasının da temelinde yerel birimlerin kalkınması yatmaktadır. Bu kapsamda şehirlerin sürdürülebilirliği konusu hem ülke yönetiminin hem de yerel yönetimlerin temel konusudur.

Şehirlerin sürdürülebilir bir sosyal, çevresel ve ekonomik güce sahip olmasında da sadece belediyeler değil, yerel yönetime dahil olan yerel kamu örgütleri, sivil toplum örgütleri ve doğal olarak merkezi ülke yönetiminin yerel temsilcisi olan kurum ve kuruluşlar rol oynamaktadır.

Yerel yönetim birimleri, sivil toplum temsilcileri ve merkezi yönetimin yerel kolları sürdürülebilir kalkınma ve şehirler için katılımcı bir yönetişim modeli izlemek, sürdürülebilir kalkınma hedeflerini etkileyen sorumluluk alanlarında katılımcı karar almak, aksiyon planları belirlemek ve kaynakları ortak planlayarak ortak bir vizyonu gerçekleştirmek için çalışmalılar.

CGE Evaluation tarafından geliştirilmiş olan değerlendirme metodolojisi ile şehirlerin katılımcı bir yaklaşım ile sürdürülebilir kalkınma amaçlarına uyumlu yönetimi hedeflenmektedir. CGE Evaluation Şehir Sürdürülebilirlik Ürün Konsepti;

 • Yerel yönetimde temel rolü olan belediyeler
 • Yerel yönetime katkıda bulunan kamu kurum ve kuruluşları ve STK’lar
 • Kurumsal vatandaşlar
 • Toplum’un sürdürülebilir şehir değerlendirme alanlarında algılarını ve katılımlarını ölçmeye dayalıdır.

Bu kapsamda geliştirilmiş olan ürünler;

 • Belediye Sürdürülebilirlik Değerlendirme; Sürdürülebilirlik konularının belediye vizyon, hedef ve faaliyetleri ile ilişkilendirilmesi, kurum kültürüne dönüşmesine ilişkin değerlendirme alanlarını içermektedir.
 • Yerel Yönetim Birimleri Sürdürülebilirlik Katılım Olgunluk Değerlendirme
 • Sürdürülebilir Şehir Vatandaş Algı Ölçümü

Giriş

Şifremi Hatırlat

Yeni Hesap Oluşturun

Change Language

Sizi Arayalım

Sizi
Arayalım