• Dünya genelinde kıyaslama veri tabanı
  • Sürdürülebilir kurumsal yönetim için bağımsız değerlendirme
  • Her yıl diğer kurumlar ve sektör kuruluşları ile başarıyı kıyaslama
  • Her yıl gelişim trendini izleme
  • Kurumsal yönetim başarı endeksi ile fark yaratma

İşletmenizin tüm fonksiyonlarını kıyaslayın, fark yaratın!

Demo Talep Et

Kurumsal Yönetim Değerlendirme (Halka Açık Şirketler)

Kurumsal Yönetim Endeksi ile Diğerlerinden Daha İyi Performansa Sahip Olduğunuzu Gösterin!

Hızla değişen rekabet koşullarında şirketlerin her geçen gün daha fazla uluslararası finansal piyasalara bağımlı hale gelmesi, kurumsal yapıların finansal piyasalara ve şirket ile ilişkide olan tüm kesimlere güven verici nitelikte olmasını zorunlu kılmaktadır.

Kurumsal Yönetim; kuruluşların yönetim kurulu, ortakları, çalışanları, tedarikçileri ve toplumla, ilişkilerini, eşitlik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk ilkeleri çerçevesinde yürütmesidir. Kurumsal yapıların bu ilkeler ile uyumu ve yönetişim kalitesi, sürdürülebilir karlı büyümenin ve paydaşlarına değer yaratan bir kurum olmanın ön koşulu olarak ta gündeme gelmektedir. İyi kurumsal yönetim, kuruluşların paydaşları, yatırımcılar ve finansal sektörle ilişkilerinin güçlenmesine, daha yüksek ve kıyaslanabilir performansa sahip olmalarına katkıda bulunmaktadır. Kurumsal yönetim yetkinliği yüksek olan kurumlar, yatırımcılar için cazip hale gelerek, büyümeleri için gerekli yatırımcı desteğini almada zorlanmazlar.

OECD ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Kurumsal Yönetim İlkeleri CGE kurumsal yönetim değerlendirme isteminin temelini oluşturmaktadır. CGE bağımsız kurumsal yönetim değerlendirmesi sonucunda elde edeceğiniz endeks puanınız, paydaşlarınıza açıklama yapmanız için bir girdi sağlayacağı gibi, kurumsal yönetim yetkinliğinizin gelişmesi için planlama yapmanıza ve aksiyon almanıza da olanak sağlayacaktır.

Değerlendirme süreci aynı zamanda kurumunuzun hem yurt içi hem de uluslararası alanda izlenen en iyi uygulamalar karşısında göreceli duruşunu belirleyecek, her yıl gelişim trendinizi izlemenize yardımcı olacak, bu alanda değerlendirilen sektörel kuruluşlar ve diğer kurumlar arasında nerede olduğunuz hakkında da kıyaslama bilgisi sunacaktır.

CGE Kurumsal Yönetim Endeks puanı, yatırımcılar ve diğer paydaşlar tarafından da olumlu yönde sınıflandırılmanıza katkıda bulunur, halka açılma ve borsaya kote olma aşamasında da kurumsal yönetim seviyenizi göstermeniz için önemli bir referanstır.  

CGE, kurumsal yönetim ilkelerini göz önünde bulundurarak firmaların gerekli kontrol mekanizmalarını oluşturup oluşturmadığını, oluşturduysa ne düzeyde oluşturduğunu ve oluşturamadığı ve oluşturmakta başarısız olduğu noktaları hangi sebeplerle gerçekleştiremediğini analiz eder, uygunluk seviyesini uluslararası kıyaslanabilir bir metodoloji ile derecelendirir ve gelişime açık alanlarda alınması gereken aksiyonlar ile birlikte online olarak raporlar.

 

Giriş

Şifremi Hatırlat

Yeni Hesap Oluşturun

Change Language

Sizi Arayalım

Sizi
Arayalım