• Trend Takibi
  • Ulusal, Uluslararası Kıyaslama
  • Risk Yönetimi Endeks Puanı Oluşturma

İşletmenizin tüm fonksiyonlarını kıyaslayın, fark yaratın!

Demo Talep Et

Kurumsal Risk Yönetimi Olgunluk Değerlendirme

Kurumsal Risk Yönetimi Endeksi ile Risklerinizi Fırsata Dönüştürün!

Günümüzde şirketler geniş bir yelpazede, çok hızlı gelişen ve yıkıcı etkiler bırakabilen kompleks bir risk ortamı içinde faaliyet gösteriyor. Buna paralel iç ve dış paydaşların riskin nasıl yönetildiği ile ilgili beklentileri her geçen gün artıyor.

Kurumsal yapının sürdürülebilirliği için ne kadar yüksek performansı hedeflesek de rekabet şartlarına uyum strateji ve hedeflerimizin gerçekleşmesine engel olacak riskleri göz ardı etmememizi zorunlu kılıyor. Daha stratejik, daha hızlı, daha esnek ve daha yüksek performanslı çalışmamızın temelinde; stratejik-operasyonel-finansal-insan kaynakları- teknolojik vb. risklerimizi iyi anlamak ve yönetmek yatıyor. 

Gelişmiş bir Kurumsal Risk Yönetimi Sisteminin varlığı; sürdürülebilir rekabet avantajının sağlanması, maliyetlerin optimize edilmesi, iş performansının artırılmasının yanında  karar alma süreçlerini de destekler. Tüm organizasyona uygulanan yapılandırılmış, tutarlı ve sürekli bir kurumsal risk yönetim sürecinin sağladığı temel kazanımlar;

  • Kurumsal hedeflerin tanımlanması ve risk yönetiminin kurum hedefleriyle paralel hale getirilmesi,
  • Riskleri gözlemlemek ve yönetmek için bir yapı kurulması ile rol ve sorumlulukların belirlenmesi,
  • Risk yönetimi için standart bir metodoloji kullanılarak organizasyon içerisinde uygulanmasının sağlanması olarak ele alınabilir.

Kurumsal hedeflere ulaşabilmek için risklerin tespit edilmesi, etkilerinin belirlenmesi, hangi risklere odaklanılması gerektiğinin belirlenmesi ve risk azaltma, transfer gibi önlemlere karar verilerek tüm sürecin yönetim ve denetimi gerekiyor.  Şirketlerin şeffaf, doğru karar verebilme ve bunu sürdürebilme becerisini geliştirmesine destek olan değerlendirme ve süreç olgunluğu modelimiz ile riskleri daha hızlı tanımlama, süreçleriniz ile ilişkilendirme ve yönetme fırsatı sunuyoruz. 

Bu değerlendirme alt yapısı ile kurumsal risk yönetimini kuruluş genelinde ne kadar etkin yapılandırdığınızı ve uyguladığınızı ölçecek, risk yönetimi açısından her seviyede güçlü ve zayıf yanlarınız hakkında bilgi edinecek, uzmanlarımızın yorum desteği ile öncelikli gelişim alanlarınız için bir yol haritasına sahip olacaksınız.


Giriş

Şifremi Hatırlat

Yeni Hesap Oluşturun

Change Language

Sizi Arayalım

Sizi
Arayalım