Müşteri Memnuniyeti ölçümleme kurumsal hayatta en fazla duyduğumuz konular arasında, müşteri odaklılık nerdeyse her ölçütteki firmaların temel konusu. Oysa, “Tedarikçi Memnuniyeti”ni daha az duyuyoruz.

Tedarik zincirinin işletmenin en değerli omurgası olduğunu bilmemize rağmen, çoğunlukla hala müşteri ve müşteri ilişkileri standartlarını düşünüyoruz.

Tedarik zincirinin kalitesi, güvenilirliği ve sürdürülebilirliği her zaman artan gereksinim olmakla birlikte, bu unsurlar iş piyasasındaki sürekli değişim doğrultusunda artık yeterli değil.

Tedarikçinin bir şeyin parçası olduğunu hissetmesi ve daha büyük resme katkısı için, daha fazla değer verilmesine ihtiyacı var.  

Cesaretlendirildiğini ve ilgilenildiğini hisseden bir tedarikçi, değişime aktif olarak katılmanın yanı sıra  zorlukları da desteklemeye, bir kenara bırakılan ve yalnızca gerektiğinde temasa geçilen bir tedarikçiden çok daha istekli olacaktır.

Çok uluslu şirketler bir adım daha ileri giderek, en kritik tedarikçileriyle stratejik ortaklıklar kurmaya çalışıyorlar.

Tedarikçilerle değerli bir ilişki kuracak süreci başlatmak için öncelikle fiili pozisyonun değerlendirilmesi gerekir.

Tedarikçi değerlendirme anketleri ile tedarikçinin sesinin dinlenmesi, her tedarikçinin kıyaslama noktasında nerede konumlandığını anlamak, genel duyarlılığı değerlendirmek ve daha sonraki bir aşamada tedarikçi memnuniyetini artırmak için iyi bir araçtır.

Tedarikçi değerlendirme anketleri, tüm tedarikçilere gönderilen ve örneğin ödeme tutumu, güvenilirlik, taahhüt, vb. gibi çeşitli dahili öğeleri ölçen ve Likert ölçeklerine (1'den 5'e kadar ne kadar katılıyorsunuz…) göre oluşturulan anketlerdir. Bu tür ölçekler, tekil görüşlere dayalı olarak eyleme geçirilebilir veriler elde etmeye izin vermektedir.

Tedarikçi değerlendirme anketleri, müşteri ile düzenli çalışan ve bu nedenle bu organizasyonu etkin bir şekilde değerlendirebilen tedarikçi kuruluş personeline dağıtılmalıdır, mutlak anonimlik sağlıklı ve objektif bir tedarikçi değerlendirme çalışması için en önemli önceliktir, çünkü personel ne kadar güvenli hissederse o kadar güvenilir cevaplar verecektir. İdeal olarak harici bir danışman veya değerlendirme tarafı, verileri toplamaya özen göstermeli ve raporlamalıdır, bu durumda kişisel verilerin korunması daha objektif ve güvenilir sonuçlar üretilmesine katkıda bulunacaktır.

Bu şekilde elde edilen veriler, temel performans göstergelerine dönüştürülmeli ve kritik noktaları iyileştirmeyi amaçlayan eylem planlarının oluşturulmasını da hedeflemelidir. İdeal olarak, işlemin birkaç dönem boyunca tekrar edilmesi ve alınan önlemlerin etkilerinin de değerlendirilmesi için değişikliklerin izlenmesi gerekir.

Birden çok dönem boyunca analiz edilirse, sonuçlar aynı zaman diliminde tedarikçinin performansıyla da ilişkilendirilebilir, bu, ilişkiye harcanan çabaların etkilerinin daha da derinlemesine anlaşılmasına olanak tanır.

Tedarikçilerin performansı, bir şirketin başarısının temel unsurlarından biridir ...

Fulvio Villa

CGE Danışma Kurulu Üyesi

İtalya ve Almanya Temsilcisi

 

Giriş

Şifremi Hatırlat

Yeni Hesap Oluşturun

Change Language

Sizi Arayalım

Sizi
Arayalım